Meerdere musea onder één dak

Op dit moment wordt er hard gewerkt om in Grootegast meerdere musea onder één dak te vestigen. Aan de Legolaan is al het LEGiO-museum gevestigd, maar in de loop van dit jaar gaat de deur ook open van het Victory-museum en van de Museumdrukkerij. Als overkoepeling is er voor gekozen de Stichting Museumplein Grootegast op te richten.

 

BESTUUR:

H. Ates – Voorzitter
W. Eenling – Penningmeester
R. Gorter – Secretariaat
K. Sportel
H. Roede

 

BELONINGSBELEID BESTUURDER:

Voor hun werkzaamheden voor de stichting krijgen de bestuurders geen beloning. Wel kunnen zij vacatiegelden en onkostenvergoedingen toegekend krijgen.

 

DOELSTELLING:

Het beheer en de beschikking ten aanzien van het registergoed aan de Legolaan te Grootegast, voor eerdere drie genoemde musea en het exploiteren van de in het registergoed gevestigde musea.

 

BELEIDSPLAN:

Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor het Museumplein in zijn geheel.

 

FISCAAL NUMMER:

8580.92.670

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Stichting Museumplein Grootegast heeft over 2017 geen activiteiten ontplooid. Er zijn dus geen financiële gegevens beschikbaar.