Meerdere musea onder één dak

Op dit moment zitten er in Grootegast meerdere musea onder één dak. Aan de Legolaan zijn het LEGiO-museum, het Victory Museum en de Museumdrukkerij gevestigd. Als overkoepeling is er voor gekozen de Stichting Museumplein Grootegast op te richten.

BESTUUR:

H. Ates – Voorzitter
W. Eenling – Penningmeester
R. Gorter – Secretariaat
K. Sportel
H. Roede
N. J. Wolters
J. L. R. Topelen

BELONINGSBELEID BESTUURDERs:

Voor hun werkzaamheden voor de stichting krijgen de bestuurders geen beloning. Wel kunnen zij vacatiegelden en onkostenvergoedingen toegekend krijgen.

DOELSTELLING:

Stichting Museumplein Grootegast stelt zich de volgende doelen:

  1. Het faciliteren van het LEGiO museum en bezoekers spelenderwijs kennis te laten maken met Lego® en haar geschiedenis; door middel van het tentoonstellen van modellen van lokale oriëntatiepunten het stimuleren van bekendheid van de regio;
  2. Het faciliteren van het Victory Museum en in die vorm beeldend te vertellen over de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en de bevrijding van Groningen als provincie in het bijzonder, alsook conserveren en documenteren van de collectie; het betrekken van scholen in het thema Tweede Wereldoorlog, door in-huis ontwikkeld op maat gemaakt lesmateriaal
  3. Het faciliteren van de Museumdrukkerij, een waardevolle industriële collectie machines en materiaal van de eeuwenoude druktechniek te bewaren, huisvesten, tentoonstellen
  4. Organiseren van, of samenwerken met, evenementen die verbandhouden met de thema’s uit de musea, en daarmee naast promotie van de musea zelf, als verbindende factor de regio Westerkwartier op de kaart te zetten,
  5. Huisvestiging van bovengenoemde musea, promotie en financiële ondersteuning;

BELEIDSPLAN:

Download het Beleidsplan Museumplein Grootegast 2018-2020

FISCAAL NUMMER:

8580.92.670

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Download hier de jaarrekeningen 2017 en 2018