STATUTAIRE NAAM:

Museum over LEGOstenen
Inschrijfnummer Handelsregister: 61947105
RSIN/fiscaal nummer: 854561079
ANBI nummer: 8545 61 079

BESTUUR:

Bestuurssamenstelling:

R. Topelen Voorzitter
W. Eenling Penningmeester
D. Trajkovski Secretaris
M. Dumat Bestuurslid
J. Heller Bestuurslid
K. Sportel Bestuurslid
C. Raven Bestuurslid

BELONINGSBELEID BESTUURDERS:

Voor hun werkzaamheden voor de stichting krijgen de bestuurders geen beloning. Wel kunnen zij vacatiegelden en onkostenvergoedingen toegekend krijgen.

DOELSTELLING:

Stichting Museum over LEGOstenen Grootegast stelt zich de volgende doelen:

a. het tentoonstellen van de historie van LEGO in het algemeen en specifiek de historie van LEGO Nederland in Grootegast, alsmede het tentoonstellen van LEGO bouwwerken, het creëren van de mogelijkheid om zelf met LEGO te bouwen alsmede het eventueel opzetten en instandhouden van een LEGO museumwinkel;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De geldmiddelen van de stichting zullen bestaan uit: de eventueel ter gelegenheid van de oprichting voor verwezenlijking van het doel bijeengebrachte of te brengen bedragen of goederen, donaties, subsidies en sponsorgelden, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking, lastbevoordeling of gift, de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen alsmede de baten.

BELEIDSPLAN:

Download het Beleidsplan Stichting Museum over LEGOstenen Grootegast 2022-2026

JAARVERSLAG

Download jaarverslag 2022