Statutaire naam
Stichting Museumdrukkerij IJzer & Lood

Inschrijfnummer Handelsregister: 69959056
RSIN/fiscaal nummer: 858081118

De stichting Museumdrukkerij IJzer & Lood is aangesloten bij:
– Erfgoedpartners Groningen
– Association of European Printing Museums (AEPM)

De stichting Museumdrukkerij IJzer & Lood staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

BESTUUR:

H. Roede – Voorzitter
D. van der Kooi – Penningmeester
R. Gorter – Secretariaat

BELONINGSBELEID BESTUURDERS:

Voor hun werkzaamheden voor de stichting krijgen de bestuurders geen beloning. Wel kunnen zij vacatiegelden en onkostenvergoedingen toegekend krijgen.

DOELSTELLING:

Stichting Museumplein Grootegast stelt zich de volgende doelen:

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in artikel 2 van de oprichtingsstatuten, namelijk:

BELEIDSPLAN:

Download het Beleidsplan De Museumdrukkerij 2022-2024

FINANCIELE VERANTWOORDING:

Download het financiële verslag 2021